ACE

rejestracja

Certyfikat “Approved Compliance Expert (ACE)”

Udowodnij, że jesteś ekspertem compliance!

ACOACE

| Idea

Ryzyko Compliance zmienia się codziennie. Nikt nie jest doskonały. Oficer compliance działa nierozważnie i naraża się na odpowiedzialność a swoją firmę na straty, jeśli nie podnosi systematycznie swojej wiedzy i umiejętności. Bez odpowiedniej znajomości zmieniającego się ryzyka compliance i najnowszych metod zarządzania nim, system compliance nie będzie efektywny. Instytut Compliance zaleca dlatego systematyczne uczęszczanie na zaawansowane szkolenia compliance. Zdobywając certyfikat ACE udowodnisz, że jestes ekspertem! Kurs ACE jest skontruowany w ten sposób, aby bazował na wiedzy zdobytej na kursie stopnia I – Approved Compliance Officer. Stąd też podstawą do przystąpienia do kursu ACE jest zdobycie certyfikatu ACO.

Wszystie informacje w ulotce:

 

 

 

| Realizacja

Podstawą przystąpienia do kursu ACE jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności poprzez zdanie egzaminu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO). Certyfikat Approved Compliance Expert (ACE) opiera się na koncepcji wypracowanej przez profesora Bartosz Makowicza i przyznawany jest każdej osobie, która jest absolwentką lub absolwentem kursu ACO i w ciągu dwóch lat zaliczy pięć wybranych eventów z oferty szkoleniowej Instytutu Compliance i zda egzamin certyfikujący.

Istota programu ACE sprowadza się do uczestniczenia w rozlicznych wydarzeniach oferowanych przez Instytut Compliance i zbierania Expert Credit Points (ECP). Za udział w wydarzeniu całodniowym (np. szkolenie) przyznawanych jest 20 ECP, za udział w wydarzeniu półdniowym (np. Roundtable Compliance) przyznawanych jest 10 ECP. ECP przyznawane są nie tylko za udział w szkoleniach, ale także konferencjach i innych workshopach. Sprawdź, ile punktów ECP jest już na Twoim koncie! – możesz być już tylko o krok od zdobycia stopnia eksperta compliance!

Droga do zdobycia certyfikatu ACE jest przedstawiona na poniższej grafice:

 

ACE

Posiadasz certyfikat ACO? Zacznij już dzisiaj zbierać punkty na certyfikat ACE i udowodnij, że jesteś ekspertem!

| Warunki

Aby otrzymać certyfikat ACE musisz:

 • Zebrać 100 ECP biorąc udział w przeznaczonych do tego szkoleniach lub innych eventach Instytutu Compliance (każde całodniowe wydarzenie – szkolenie lub konferencja prowadzi do zdobycia 20 ECP)
 • Od 2019 r. oferujemy możliwość kursów zblokowanych. Udział w czterech kursach zblokowanych prowadzi do zdobycia 80 ECP! Terminy poniżej.
 • Zdać egzamin certyfikujący ACE, który odbywa się w Warszawie
 • Egzaminy organizowane są na koniec kursów zblokownaych (opłata egzaminacyjna 500 zł netto plus VAT)

| Ważność certyfikatu

Ryzyko compliance zmienia się bardzo szybko. Tak też szybko zmieniają się metody używane w ramach systemów zarządzania zgodnością. Z tego powodu ekpert compliance powinien zawsze dobrze orientować się w otoczeniu compliance oraz dowodzić, że posiada aktualne umiejętności. Dla zachowania najwyższej jakości certyfikaty ACE wydawane są na okres czterech lat. Aby zachować ważność certyfikatu, należy odświeżyć jego ważność zbierając po okresie czterech lat 80 punktów ECP. Oznacza to, że przez okres czterech lat należy corocznie odbyć przynajmniej jedno całodniowe szkolenia z zakresu compliance.

| Prelegenci & praktyka

W charakterze prelegentów wystąpią doświadczeni oficerowie compliance. Każde ze szkoleń prowadzone będzie częściowo w formie warsztatowej, zakładając aktywne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy każdego oficera compliance.

| Aktualne zblokowane kursy ACE

Najszybciej ECP zdobyć można poprzez udział w szkoleniach. Przedmiotem oferowanych zajęć w ramach programu ACE są uniwersalne zagadnienia compliance, omawiane jednak na poziomie eksperckim, tj. zakładające posiadanie wiedzy i umiejętności zdobytych na kursie ACO. Są to treści, które nie pokrywają się z zagadnieniami omawianymi na kursie ACO, a uzupełniają je i poszerzają w niezbędnym dla każdego oficera compliance zakresie.

Oto lista aktualnych kursów premiowanych punktami ECP (za każdy jednodniowy kurs przyznajemy 20 punktów ECP):

Eycja JESIEŃ 2019:

 • 24.09.2019 r.: Metodologia analizy ryzyka w działaniach compliance. Zintegrowane podejście GRC
 • 25.09.2019 r.: Ocena skuteczności działań compliance w organizacji i zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi
 • 01.10.2019 r.: Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji w organizacji na podstawie metodologii normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems
 • 02.10.2019 r.: Praktyczne aspekty prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i kanały informowania o nieprawidłowościach: whistleblowing

Edycja WIOSNA 2020:

 • 10.03.2020 r.: Metodologia analizy ryzyka w działaniach compliance. Zintegrowane podejście GRC
 • 11.03.2020 r.: Ocena skuteczności działań compliance w organizacji i zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi
 • 17.03.2020 r.: Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji w organizacji na podstawie metodologii normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems
 • 18.03.2020.: Praktyczne aspekty prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i kanały informowania o nieprawidłowościach: whistleblowing

| Rejestracja i opłaty

Cena za jeden kurs: 880 zł plus VAT

Cena za blok (cztery kursy): 3.520 zł plus VAT

Opłata egzaminacyjna: 500 zł plus VAT

UWAGA RABATY!

 • RABAT NA BLOK: Przy jednoczesnej rejestracji na blok czterech kursów do dn. 24.08.2019 r. (SESJA JESIEŃ 2019) lub do dn. 10.01.2020 r. (edycja WIONSA 2020) obowiązuje zniżka w wysokości 15 %, czyli opłata za blok czterech kursów wynosi: 2.992 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna.
 • RABAT NA WIĘCEJ KURSÓW: Przy jednoczesnej rejestracji na więcej niż jeden kurs obowiązuje zniżka stopniowa: 5 % na pierwszy kurs, 10 % na drugi i 15 % na każdy kolejny kurs.
 • Powyższe rabaty nie mogą być stosowane łącznie lub z innymi zniżkami Instytutu Compliance.

Rejestracja odbywa się tutaj – prosimy wybrać odpowiedni ewent z listy.

rejestracja

 

 

| Przykładowy przebieg i rabaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Wybrane referencje

„Szkolenia compliance i ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji są nieodzowne w pracy każdego oficera compliance. Program ACE to przede wszystkim możliwość swobodnego wyboru interesujących kursów, wymiany doświadczeń w gronie praktyków oraz dzielenia się swoją wiedzą.” Magdalena Soboń-Stasiak (Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A., ACE#1)

 

 

„Udział w kursie ACE jest ugruntowaniem i poszerzeniem wiedzy dla doświadczonego Compliance Managera. Nieodzownym elementem szkolenia jest wymiana doświadczeń, praktyki, a także poglądów w gronie ekspertów oraz praktyków działających w różnych obszarach branżowych, co niezwykle wpływa na rozwój świadomości osób zajmujących się compliance.” Emilia Bielecka-Dziubak (Compliance Manager w Chiesi Polad Sp. z o.o., ACE#2)

 

„Udział w programie kursowym Approved Compliance Expert pozwala na poznanie specyfiki zarządzania obszarem compliance w różnych dziedzinach biznesu, co znacznie poszerza horyzonty”
Jacek Zdziarstek (Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 20-letnie w sektorze bankowym, ACE#5)