Rejestracja

Zgłoszenie do udziału w kursie ACO – edycja JESIEŃ 2018

Edycja JESIEŃ 2018 r.  kursu ACO odbędzie się w formie czterech intensywnych dni kursowych w dniach 8, 9, 15, 16 października 2018 r. i zakończy się egzaminem dn. 24 października 2018 r. Prosimy wypełnić wszystkie pola celem dokonania zgłoszenia wstępnego. Po dokonaniu zgłoszenia wysyłane jest jedynie automatyczne potwierdzenie odbioru zgłoszenia. Przyjęcie na kurs następuje dopiero po potwierdzeniu indywidualnym udziału przez organizatora.

Z uwagi na fakt, że kurs cieszy się wielką popularnością, a dla zapewnienia najwyższego standardu ilość uczestników jest ograniczona, zachęcamy do możliwie szybkiej rejestracji!

Opłata za kurs wynosi: 3.680 PLN plus VAT

Promocja EARLY BIRD do dn. 31.07.2018 r.: 3.280 PLN plus VAT

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

 

Godność:*
E-mail:*
Telefon komórkowy:
-
Firma, organizacja:*
Adres firmy lub organizacji:*
Dane płatnika / do faktury:
Telefon:*
-
pozycja / zawód:
Uwagi:
Wysyłając zgłoszenie na kurs ACO zgadzam się z:*
Skąd wiesz o kursie ACO?*
Wpisz kod z obrazka:

* Informacje wymagane

 

 

Dowiedz się więcej o kursie ACO:

O kursie | Program | Trenerzy | Referencje | Zgłoszenie