Rejestracja

Zgłoszenie do udziału w kursie ACO

Kolejne edycje kursu ACO odbędą się w następujących terminach:

  • Edycja 8 WIOSNA 2019: dni kursowe 4, 5, 11, 12 marca 2019 r., egzamin 18 marca 2019 r. (wolne miejsca)

Prosimy wypełnić wszystkie pola celem dokonania zgłoszenia wstępnego i koniecznie dokonać wybory edycji kursu. Po dokonaniu zgłoszenia wysyłane jest jedynie automatyczne potwierdzenie odbioru zgłoszenia. Przyjęcie na kurs następuje dopiero po potwierdzeniu indywidualnym udziału przez organizatora.

Z uwagi na fakt, że kurs cieszy się wielką popularnością, a dla zapewnienia najwyższego standardu ilość uczestników jest ograniczona, zachęcamy do możliwie szybkiej rejestracji!

Opłata regularna za kurs wynosi: 3.880 PLN plus VAT

Promocja EARLY BIRD: Edycja 8 WIOSNA 2019: do dn. 17.12.2018 r.: 3.480 PLN plus VAT

Zniżka przy zapisach grupowych: w przypadku zapisu większej liczb osób z danej organizacji przyznajemy zniżkę: 5% na każdą drugą i kolejną osobę. Serdecznie zapraszamy!

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

Zgłoszenie

Prosimy w pierwszej kolejności dokonać wyboru edycji kursu i następnie wypełnić wszystkie pola. Dziękujemy!

 

Edycja kursu ACO:*
Godność:*
E-mail:*
Telefon komórkowy:
-
Firma, organizacja:*
Adres firmy lub organizacji:*
Dane płatnika / do faktury:
Telefon:*
-
pozycja / zawód:
Uwagi:
Wysyłając zgłoszenie na kurs ACO zgadzam się z:*
Skąd wiesz o kursie ACO?*
Wpisz kod z obrazka:

* Informacje wymagane

 

 

Dowiedz się więcej o kursie ACO:

O kursie | Program | Trenerzy | Referencje | Zgłoszenie