Rejestracja

Zgłoszenie do udziału w kursie ACO

Kolejne edycje kursu ACO odbędą się w następujących terminach:

  • Edycja 10 JESIEŃ 2019: dni kursowe 23, 24, 30 września, 1 października 2019 r., egzamin: 7 października 2019 r. (brak miejsc)
  • Edycja 11 ZIMA 2019: dni kursowe 25, 26 listopada, 2, 3 grudnia i egzamin: 9 grudnia 2019 r. (wolne miejsca)

Prosimy wypełnić wszystkie pola celem dokonania zgłoszenia wstępnego. Po dokonaniu zgłoszenia wysyłane jest jedynie automatyczne potwierdzenie odbioru zgłoszenia. Przyjęcie na kurs następuje dopiero po potwierdzeniu indywidualnym udziału przez organizatora.

Z uwagi na fakt, że kurs cieszy się wielką popularnością, a dla zapewnienia najwyższego standardu ilość uczestników jest ograniczona, zachęcamy do możliwie szybkiej rejestracji!

Opłata regularna za kurs wynosi: 3.880 PLN plus VAT

Promocja EARLY BIRD: Edycja 11 ZIMA 2019: 3.480 PLN plus VAT do 31.07.2019 r.

Zniżka przy zapisach grupowych: w przypadku zapisu większej liczb osób z danej organizacji przyznajemy zniżkę: 5% na każdą drugą i kolejną osobę. Serdecznie zapraszamy!

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

Zgłoszenie

Prosimy w pierwszej kolejności dokonać wyboru edycji kursu i następnie wypełnić wszystkie pola. Dziękujemy!

 

 

 

Dowiedz się więcej o kursie ACO:

O kursie | Program | Trenerzy | Referencje | Zgłoszenie