Trenerzy

rejestracja

Trenerzy na kursie ACO

Dobierając ekspertów, którzy prowadzą nasze treningi, kierujemy się wieloma przesłankami, wśród nich najważniejsze to: ekspertyza, wiedza, doświadczenie, umiejętności pedagogiczne. Nasi trenerzy są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z różnych dziedzin compliance. Wśród nich są między innymi:*

 

Jagura

 

 

 

 

 

| Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

Filipowski

 

 

 

 

 

| Dr Oskar Filipowski

Radca prawny, w swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

Cieminski

 

 

 

 

 

| Dr Marcin Ciemiński

Adwokat kierujący warszawskim zespołem prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Jest ekspertem w reprezentowaniu klientów podczas postępowań karnych, prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach compliance.

 

Diehl

 

 

 

 

 

| Monika Diehl

Adwokat w warszawskim zespole prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w antykorupcyjnych dochodzeniach wewnętrznych i kwestiach compliance. Doradza klientom w postępowaniach karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach wewnętrznych m.in. zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.

 

 

 

 

 

 

| Dr Dominik Lubasz

Radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym. Autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do: RODO, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Rekomendowany w zakresie prawa ochrony danych osobowych przez: CHAMBERS AND PARNTER (lata 2018 i 2019) oraz GLOBAL LAW EXPERTS (lata 2017 i 2019).

 

 

 

 

| Witold Chomiczewski, LL.M.

Radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych. Lider specjalizacji e-commerce. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży e-commerce. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Welenc

 

 

 

 

 

| Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Janecki

 

 

 

 

 

| Piotr Janecki, LL.M.

Wdrożeniowiec (certyfikat PRINCE2 Foundation) i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi organizacji systemów zarządzania ryzykiem prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Wcześniej Zarządzający zespołem wdrażającym i usprawniającym procesy w obszarach Shared Services, specjalista od zarządzania zmianą i Incydent Managementu (Certyfikat Itil Foundation). Obecnie Head of Compliance and Data Protection Polska oraz Senior Compliance Advisor  Eastern Europe odpowiedzialny za Spółki Grupy BSH  w Polsce, Czechach, Słowacji. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorant WPIA Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji  z zakresu Compliance i Komparatystki prawnej. Szkoleniowiec z długoletnim doświadczeniem.

Gertig

 

 

 

 

 

| Magdalena Gertig, LL.M.

Pracuje w dziale Strategy, Analysis and Legal Compliance w centrali Koncernu Volkswagen w Wolfsburgu. W działającym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą aspektów oceny skuteczności CMS. Studiowała prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz Lund University. Autorka publikacji naukowych poświęconych tematyce compliance.

Niezgodzinski

 

 

 

 

 

| Wojciech Niezgodziński

Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zgodności, projektów dochodzeniowych, a także projektów mających na celu wdrażanie praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania zgodnością (compliance). Był zaangażowany w ponad 70 projektów, obejmujących przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikację transakcji oraz analizę i ocenę systemów kontroli wewnętrznej. Uczestniczy w opracowywaniu wyników Badania Nadużyć Gospodarczych. Autor wielu artykułów, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

III_1_Chmielewski

 

 

 

 

 

| Sławomir Chmielewski, MBA, r. pr.

Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym w Orange Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Taras

 

 

 

 

 

 

| Łukasz Taras

Ekspert ds. analiz strategicznych. Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A.

rejestracja

 

 

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trenerów.

 

Dowiedz się więcej o kursie ACO:

O kursie | Program | Trenerzy | Referencje | Zgłoszenie