Program

Program i przebieg Kursu ACOrejestracja

Kurs został skonstruowany metodycznie przez profesora Bartosza Makowicza w taki sposób, aby umożliwić jego uczestnikom efektywne przygotowanie do egzaminu, który poświadczy zdobyte umiejętności. Stąd między wprowadzeniem a dalszymi treningami przewidzieliśmy przerwę na indywidualną pracę z materiałami. Podobna przerwa przewidziana jest na przygotowania do egzaminu. Certyfikaty wydawane będą po zdaniu egzaminu drogą pocztową.

Zapraszamy do zapoznania z programem i przebiegiem kursu ACO. Poniższa grafika przedstawia założenia merytoryczne kursu.

ACO_Piramida

 

Trening I: Kurs rozpoczyna wprowadzenie praktyczne w rozwój, cele, funkcje i podstawy wdrażania CMS (Compliance Management System). Omawiane są główne zadania, obszary ryzyk, nowoczesne trendy oraz standardowe narzędzia funkcjonowania CMS, takie jak m.in. wewnętrzne wytyczne. Trening uzupełnia wprowadzenie do wdrażania systemów compliance w praktyce przez doświadczonego oficera compliance. Treści treningu opierają się o normę „ISO 19600 Compliance Management Systems”. W ten sposób uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych funkcjonowania systemów zarządzania zgodnością zgodnie ze światowym standardem. Uczestnicy zaznajamiani są także z zagadnieniami antitrust compliance..

Treningi II-IV: W oparciu o informacje z bloku pierwszego uczestnicy wprowadzeni zostają w podstawowe ramy organizacyjne i prawne działań oficera compliance. W pierwszej części poruszane są aspekty zarządzania ryzykiem niezgodności, nadużyciami oraz ich zapobiegania poprzez efektywne metody compliance. Przedstawione zostają poszczególne kroki implementacji CMS w organizacji. W dalszej kolejności uczestnicy zapoznawani zostają z wymogami skuteczności CMS w organizacji i dokonywania ewaluacji systemu, a także przekazana zostaje im wiedza w zakresie wymagań ochrony danych osobowych. Ostatni trening poświęcony jest wymaganiom compliance formułowanym w zagranicznym ustawodawstwie antykorupcyjnym. Zostaje także omówiony proces due diligence i metodologia pracy oficera compliance.

Materiały towarzyszące i przygotowania: Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas pierwszego treningu obszerne materiały towarzyszące. Na ich podstawie uczestnicy nie tylko mogą przygotować się do kolejnych treningów już przed ich realizacją, ale też sukcesywnie powtarzać nabytą wiedzę i umiejętności. Przede wszystkim materiały służą do przygotowania do egzaminu certyfikującego ACO. Egzamin odbywa się około 7 dni po ostatnim treningu, aby umożliwić uczestnikom efektywne przygotowanie.

ACO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie multiple choice. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40 % poprawnych odpowiedzi jest warunkiem otrzymanie Certyfikatu Approved Compliance Officer. Certyfikat wydaje Instytut Compliance. Egzamin są w stanie zdać uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu. Certyfikat ACO jest jednocześnie warunkiem do przystąpienia do kursu drugiego stopnia Approved Compliance Expert (ACE).

Przebieg czasowy kolejnych edycji kursu:

Edycja 11 ZIMA 2019 kursu ACO (LIMIT MIEJSC WYCZERPANY) odbędzie się w formie czterech intensywnych dni kursowych i zakończy się egzaminem certyfikującym:

  • 25.11.2019 | Trening I | Wprowadzenie praktyczne, budowanie CMS w oparciu o normę ISO 19600
  • 26.11.2019 | Trening II | Przeciwdziałanie nadużyciom, wdrażanie efektywnego CMS
  • 02.12.2019 | Trening III | Warunki skuteczności i ewaluacja CMS, wymagania compliance w zagranicznym i krajowym ustawodawstwie antykorupcyjnym
  • 03.12.2019 | Trening IV | Ochrona danych osobowych: zmiany wynikające z nowego prawa unijnego, proces due diligence, psychologia pracy oficera compliance
  • 09.12.2019 | Egzamin

Edycja 12 WIOSNA 2020 kursu ACO (LIMIT MIEJSC WYCZERPANY) odbędzie się w formie czterech intensywnych dni kursowych i zakończy się egzaminem certyfikującym:

  • 09.03.2020 | Trening I | Wprowadzenie praktyczne, budowanie CMS w oparciu o normę ISO 19600
  • 10.03.2020 | Trening II | Przeciwdziałanie nadużyciom, wdrażanie efektywnego CMS
  • 16.03.2020 | Trening III | Warunki skuteczności i ewaluacja CMS, wymagania compliance w zagranicznym i krajowym ustawodawstwie antykorupcyjnym
  • 17.03.2020 | Trening IV | Ochrona danych osobowych: zmiany wynikające z nowego prawa unijnego, proces due diligence, psychologia pracy oficera compliance
  • 23.03.2020 | Egzamin

 

 

rejestracja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie.

 

Dowiedz się więcej o kursie ACO:

O kursie | Program | Trenerzy | Referencje | Zgłoszenie