O kursie

Informacje ogólne o kursierejestracja

| Kolejne edycje kursu 2019

Edycja 8 WIOSNA 2019: limit miejsc wyczerpany!  Zapraszamy na edycje LATO 2019!

Edycja 9 LATO 2019 kursu ACO odbędzie się w formie czterech intensywnych dni kursowych i zakończy się egzaminem certyfikującym:

  • 13.05.2019 | Trening I | Wprowadzenie praktyczne, budowanie CMS w oparciu o normę ISO 19600
  • 14.05.2019 | Trening II | Przeciwdziałanie nadużyciom, wdrażanie efektywnego CMS
  • 20.05.2019 | Trening III | Warunki skuteczności i ewaluacja CMS, wymagania compliance w zagranicznym i krajowym ustawodawstwie antykorupcyjnym
  • 21.05.2019 | Trening IV | Ochrona danych osobowych: zmiany wynikające z nowego prawa unijnego, proces due diligence, psychologia pracy oficera compliance
  • 27.05.2019 | Egzamin

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów poszczególnych kursów oraz prelegentów.

| Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!

Konecpję kursu stworzył profesor Bartosz Makowicz. Absolwenci z certyfikatem ACO są w stanie rozpoznać ryzyko compliance w swojej organizacji i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki compliance w ramach struktury CMS (Compliance Management System). Posiadają podstawowe informacje z zakresu legal compliance oraz niezbędne umiejętności dla wdrożenia i utrzymania CSM.

| Organizatorzy: kompetencje i doświadczenie!

Certyfikat wydaje Instytut Compliance (IC). Instytut Compliance jest jedyną dotąd jednostką zajmującą się w Polsce wyłącznie prowadzeniem badań, szkoleniami i publikacjami z zakresu Compliance. Wierzymy, że kompetencje organizatorów w połączeniu z doświadczeniem i ekspertyzą wykładowców są podstawowymi czynnikami warunkującymi wysoki poziom poszczególnych szkoleń.

| Dla kogo jest ACO?

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcje oficerów compliance, chcących odświeżyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance.

| Certyfikat ACO

Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu ACO. Certyfikat wydawany jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

| Droga do najwyższej jakości Compliance: ACE!

Certyfikat ACO jest podstawą do przystąpenia do kursu wyższego stopnia, jakim jest Approved Compliance Expert (ACE).

| Miejsce: Kurs w sercu Warszawy!

Kurs ACO odbywa się w samym centrum Warszawy:

Sienna Training Centre
ul. Sienna 73
00-830 Warszawa

 

Dowiedz się więcej o kursie ACO:

O kursie | Program | Trenerzy | Referencje | Zgłoszenie