Rejestracja

Compliance Day 2020 > Rejestracja

Poniższy formularz służy do rejestracji jedynie na Compliance Days 2020 (12-13 maja 2020 r.). Jeśli chcesz zarejestrować się na inne eventy, przejdź tutaj. Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie Gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

POLITYKA CENOWA

Motywem przewodnim Compliance Days jest chęć zaoferowania udziału w wydarzeniu możliwie najszerszemu kręgowi osób. Nie chcemy organizować wydarzenia dla garstki uczestników, chcemy integrować całą scenę compliance w Polsce! Dla realizacji tego ambitnego celu oferujemy Państwu przy możliwie szybkiej rejestracji udział w wydarzeniu praktycznie po kosztach, w bardzo konkurencyjnej cenie. Realizacja naszej polityki cenowej możliwa jest tylko dzięki wspaniałej życzliwości naszych sponsorów, którym już dzisiaj serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Za udział w Compliance Days zapłacisz jedynie:

 • W ofercie FIRST MINUTE do dn. 22.03.2020 r.: 880 zł plus VAT (każda druga i następna osoba z tej samej organizacji: 780 zł plus VAT)
 • W ofercie SECOND MINUTE od dn. 23.03.2020 r.: 1.180 zł plus VAT (…i bez ograniczenia czasowego dla Absolwentek i Absolwentów ACO lub AFCO)
 • W cenie regularnej od dn. 27.04.2020 r.: 1.280 zł plus VAT
 • UWAGA: Absolwentki i Absolwenci kursów ACO / AFCO rejestrują się do dn. 22.03.2020 r. w promocyjnej cenie: 780 zł plus VAT!

Ceny obejmują każdorazowo udział w całym programie, wyżywienie podczas konferencji, materiały konferencyjne. Cena nie obejmuje konsumpcji podczas spoktania wieczornego dn. 11.05.2020 godz. 19.

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
 • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

 

 

< COMPLIANCE DAYS 2020 >

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | PRAKTYCZNE | REJESTRACJA