Prelegenci

rejestracja

Compliance Day 2020 > Prelegenci

W roli Prelegentek i Prelegentów Compliance Days 2020 wystąpią następujące osoby. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Andrzej Bajor

Chief Compliance and Legal Officer, Boehringer Ingelheim. W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz CEMBA w Szkole Głównej Handlowej. Od 2002 do 2003 r. był prawnikiem w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) prawnik w Związku Pracodawców Innowacyjnych firm Farmaceutycznych INFARMA. Od 2007 r. związany z Boehringer Ingelheim gdzie zajmował stanowiska w działach Corporate Affairs i Sprzedaży, obecnie w Dziale Compliance and Legal. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy ZP INFARMA, członek Komisji Compliance i Legal Tech przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zarządu IG Farmacja Polska.

Iwona Bogucka, ACO, ACE

II Wiceprezes, Członek Zarządu IIA Polska. Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Analityk zarządzania. Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych certyfikatów dotyczących m.in. zarządzania ryzkiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, compliance. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami. Wieloletni trener i wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska.

Piotr Chmiel (CFE, CISA, CIA)

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Magdalena Dec, ACO

Radca prawny, senior associate w praktyce ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie opracowywania i aktualizowania polityk wewnętrznych, obejmujących różne aspekty działalności biznesowej klientów oraz zagadnień etycznych, w tym związanych z instytucją sygnalisty. Wspiera klientów podczas kontroli wewnętrznych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad etyki, zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi oraz kontroli dotyczących naruszeń przepisów FCPA i UKBA. Wspiera także klientów w sprawach dotyczących ograniczania praktyk korupcyjnych oraz zasad postępowania w biznesie. Odbyła miesięczny secondment w biurze DLA Piper w Manchesterze, UK oraz nabyła doświadczenie w zakresie UKBA oraz programów compliance w UK. Magdalena wspiera głównie klientów z branży life science, branży farmaceutycznej i energetycznej.

Dr. Bartosz Jagura, LL.M., (ACO)

Członek zarządu Instytut Compliance odpowiedzialny za ofertę szkoleniową. Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC), gdzie uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych systemów zarządzania compliance. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster oraz Freie Universität Berlin. Autor licznych publikacji z zakresu compliance i mówca na konferencjach.

Dorota Jakubowska, ACO

Zarządza działem zakupów w T-Systems Polska grupy T-Mobile Polska S.A. Tworzy i implementuje rozwiązania compliance w procesach zakupowych. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie postępowania z sygnalistami od momentu zgłoszenia, prowadzenia oraz ochrony.

Wojciech Kapica, ACO

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

dr Marcin Łukowski

Doktor nauk prawnych. Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się między innymi nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

Tomasz Rudyk, ACO

Partner, adwokat, kieruje praktyką ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz postępowaniach podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w administracji państwowej (m.in. był prokuratorem) jak i w biznesie. Bierze udział w projektach i postępowaniach łączących w sobie zagadnienia podatkowe i karne skarbowe. Reprezentował spółki z sektora energetycznego, paliwowego, chemicznego, a także farmaceutycznego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń dotyczących naruszania przepisów antykorupcyjnych, także w zakresie FCPA, UKBA oraz odpowiednich polskich przepisów. Jest autorem wielu artykułów dotyczących postępowania karnego skarbowego oraz współautorem komentarza do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Uczestniczył także w tworzeniu Kodeksu karnego skarbowego.

Anna Różalska, ACO

Cluster Compliance Manager DANONE w Polsce, krajach bałtyckich i nordyckich.

Ekonomistka, w 2016 roku obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczącej Kompleksowej Opieki działającym przy zespole parlamentarnym, doktorantka UW. Od 17 lat związana z biznesem farmaceutycznym, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i działań marketingowych dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako oficer compliance autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania procesami compliance w jednej ze spółek DANONE. Organizatorka Compliance Festiwalu, podczas którego przeprowadzono cykl szkoleń i udowodniono, że compliance może być interesujący również dla biznesu.

Katarzyna Saganowska, LL.M.

EMEA Head of Compliance, TMF Group. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studia LLM in International Commercial Law (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegent studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Temat wykładu – Compliance w Logistyce (Kontrola Obrotu oraz Sankcje). Szkoleniowiec zewnętrzny. Temat ostatniego szkolenia zewnętrznego: Prawo i administracja celna. Założycielka i członek nieformalnej Inicjatywy Compliance na rynku nieruchomości.

Marcin Szczepański

Regional Compliance Officer w Siemens Polska. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012 r.

Michał Plewka

Manager zespołu ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Grupie NN w Polsce. Przewodniczący Grupy Ekspertów AML w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz LL.M. na Kingston University w Londynie. Specjalizuje się we wdrażaniu i transformacji systemów zgodności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Piotr Welenc, ACO

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Katarzyna Wojtaszyn, ACO

Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego początku zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie business security i compliance. Prawnik, Professional Certified Coach (PCC) International Coach Federation, coach CALC World Institute for Action Learning (metody wykorzystywanej w pracy z grupą nad rozwiązywaniem problemów i doskonaleniem umiejętności liderskich), audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001. Autorka publikacji prawnych, prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

Tomasz Wypych

Kierownik Działu Compliance, PKN ORLEN

Radca prawny, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych spółek i grup kapitałowych w zakresie prawa i ładu korporacyjnego, zarządzania zgodnością, procesów i projektów organizacyjnych, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zwalczania nadużyć oraz ochrony informacji. Pełnomocnik w sprawach karnych dotyczących ochrony informacji, nadużyć wewnętrznych oraz cyberprzestępczości. Zajmował stanowiska eksperckie oraz menedżerskie w branży medialnej, telekomunikacyjnej, energetycznej, medycznej oraz w wiodącej polskiej kancelarii, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie struktur i procesów z obszaru ochrony danych i prywatności, przeciwdziałania nadużyciom oraz zarządzania zgodnością. Wykładowca, trener oraz egzaminator, pełnił także funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie. Współautor dokumentu „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Jacek Zdziarstek, ACO, ACE

Dyrektor ds. Zgodności – Compliance Risk Management EMEA Citi. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Absolwent psychologii, studiów podyplomowych na kierunku audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School, a także Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, trener NLP, absolwent podyplomowych studiów compliance w SGH. Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie w sektorze bankowym. Autor publikacji, prelegent na konferencjach.rejestracja

*****UWAGA: Program jest w fazie konstrukcji i może ulec zmianie!

< COMPLIANCE DAYS 2020 >

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | PRAKTYCZNE | REJESTRACJA